A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

IMI w StarostwieWiele aktów prawnych dotyczących rynku wewnętrznego nakłada na organy administracji publicznej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, odpowiedzialne za stosowanie unijnego prawa, obowiązek współpracy administracyjnejze swoimi odpowiednikami z innychpaństw członkowskich przy zdobywaniu i wymianie potrzebnych im informacji. Niektóre akty prawne ustanawiają wymóg komunikowania się instytucji administracji państwowej z krajów członkowskich również z Komisją Europejską

Aby ułatwić to zadanie, Komisja Europejska stworzyła System IMI, czyli System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym - IMI (skrót od Internal Market Information system).
IMI - to elektroniczne narzędzie działające poprzez przeglądarkę internetową w trybie on-line, umożliwiające właściwym organom prowadzenie tego rodzaju współpracy.
System został opracowany i jest rozwijany przez Komisję Europejską w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi jako wielojęzyczna, bezpieczna aplikacja internetowa wspierająca współpracę administracyjną w odniesieniu do ogółu unijnych aktów prawnych dotyczących rynku wewnętrznego. System IMI zapewnia zarejestrowanym organom szybki i bezpieczny kanał komunikacji na potrzeby transgranicznej wymiany informacji ze swoimi odpowiednikami, skutecznie przyczyniając się do eliminowania barier wynikających z różnic językowych i różnych struktur administracyjnych.
 
IMI udostępniany jest bezpłatnie przez administrującą systemem Komisję Europejską wszystkim państwom członkowskim od 2008 r. Jest to jednolity system wykorzystywany w odniesieniu do różnych obszarów prawodawstwa, m.in. takich jak: uznawanie kwalifikacji zawodowych, nadzór nad usługodawcami zmieniającymi kraj prowadzenia przedsiębiorstwa lub świadczącymi usługi transgranicznie, weryfikacja informacji przy delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.
 
W Polsce rolę krajowego koordynatora systemu IMI pełni Ministerstwo Gospodarki, któremu została powierzona również funkcja koordynatora modułu Usługi.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełni rolę koordynatora modułu Kwalifikacje zawodowe.
Resortem właściwym dla dyrektywy ws. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (dyrektywa 96/71/WE) jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jednak w systemie IMI rolę koordynatora modułu Delegowanie pracowników pełni Państwowa Inspekcja Pracy.
 
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. jest jednym z podmiotów wymiany informacji w systemie IMI w Polsce.
 
Więcej informacji:
 


baner300x250