A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Zapraszamy na XLVII Sesję Rady Powiatu Średzkiego,

która odbędzie się 24 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w Bibliotece Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej.

17.11.2021
Grafika przedstawia herb Powiatu Średzkiego oraz napis: "Sesja Rady Powiatu Średzkiego".
 
Zapraszam na XLVII Sesję Rady Powiatu Średzkiego, która odbędzie się 24 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w Bibliotece Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej. Przebieg sesji można śledzić on-line na serwisie You Tube, pod adresem: https://youtu.be/vKjEJb5_XWs
 
            Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie treści protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1)      w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego przeprowadzenia kontroli problemowej,
2)      określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3)      uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”,
4)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021-2033,
5)      zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok,
6)      ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zamknięcie Sesji.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak
 
Projekty uchwał przygotowane na Sesję - TUTAJ
 
 
baner300x250