A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Starosta Średzki zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wybór przedsiębiorcy

na: ”Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych z użycia tablic rejestracyjnych w okresie od dnia 02.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Termin składania ofert – do dnia 27.11.2020r.

19.11.2020

  Logo Powiatu Śedzkiego

Starosta Średzki zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz . U. z 2020 r. poz. 110 ze. zm.)

zaprasza

 do składania ofert w postępowaniu na wybór przedsiębiorcy na: ”Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych z użycia tablic rejestracyjnych w okresie od dnia 02.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
Postępowanie jest prowadzone z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 02.01.2021r. r. do dnia 31.12.2021r.

Zapytanie ofertowe - link

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Powinna być sporządzona zgodnie z załączonym wzorem FORMULARZA OFERTOWEGO i wysłana/dostarczona na adres:

  • Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
    lub
  • e-mail m.pankowska@powiatsredzki.pl (jako załącznik do e-maila proszę załączyć skan formularza ofertowego).

Termin składania ofert – do dnia 27.11.2020r.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Osoby do kontaktu:  Marlena Krężlik - Pankowska tel. 61 102 11 50.

 Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

Załączniki:

baner300x250