Jesteś tutaj:   

Informacja Zarządu Powiatu Średzkiego o odbyciu się pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego

 Logo Powiatu Śedzkiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Zarząd Powiatu Średzkiego informuje, że w dniu 1 marca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

  • działki nr: 3967 o powierzchni 0,5976 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/00058778/7 oraz 3969 o powierzchni 0,1191 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/00003478/4,
  • cena wywoławcza wynosiła 860.040,00 zł + 23%VAT,
  • 1 podmiot został dopuszczony do udziału w przetargu,
  • brak podmiotów niedopuszczonych do udziału w przetargu,
  • najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 868.650,00 zł + 23% VAT,
  • jako nabywca nieruchomości ustalona została Spółka: SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa

 

Środa Wielkopolska, dnia 9 marca 2021 roku

                WICESTAROSTA                                        STAROSTA

/-/ Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka                 /-/ Ernest Iwańczuk

 

Informacja Zarządu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf).