Jesteś tutaj:   

Informacja Zarządu Powiatu Średzkiego o odbyciu drugich przetargów ustnych nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego,

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Zarząd Powiatu Średzkiego informuje, że w dniu 4 marca 2021 rokuw Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej odbyły się drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:


  • działka nr 3831/6 o powierzchni 0,9990 ha, zapisana w KW PO1D/00063081/2,
  • cena wywoławcza wynosiła 999.000,00 zł + 23%VAT,
  • 1 podmiot został dopuszczony do udziału w przetargu,
  • brak podmiotów niedopuszczonych do udziału w przetargu,
  • najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 1.008.990,00 zł + 23% VAT,
  • jako nabywca nieruchomości ustalony został: Pan Jan Pachura prowadzący działalność gospodarczą pn. Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Pakownia-Sortownia Jaj Jan Pachura, Środa Wielkopolska


  • działka nr 3831/9 o powierzchni 0,9424 ha, zapisana w KW PO1D/00063084/3,
  • cena wywoławcza wynosiła 942.400,00 zł + 23%VAT,
  • 1 podmiot został dopuszczony do udziału w przetargu,
  • brak podmiotów niedopuszczonych udziału do przetargu,
  • najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 951.830,00 zł + 23% VAT,
  • jako nabywca nieruchomości ustalony został: LOGISTIC PARTNERS POZNAŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu


  • działka nr 3831/11 o powierzchni 7,5997 ha, zapisana w KW PO1D/00056026/7,
  • cena wywoławcza wynosiła 4.559.820,00 zł + 23%VAT,
  • brak podmiotów dopuszczonych i niedopuszczonych do udziału w przetargu,
  • najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 4.605.380,00 zł + 23% VAT,
  • jako nabywca nieruchomości ustalony został: LOGISTIC PARTNERS POZNAŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 

      WICESTAROSTA                                  STAROSTA

/-/ Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka         /-/ Ernest Iwańczuk

 

Środa Wielkopolska, dnia 12 marca 2021 roku

 

Informacja Zarządu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf).