A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

22. Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy oraz wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

  
Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52, 
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.
Sposób załatwienia sprawy:           
Wniosek sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej  oraz w miejscu załatwienia sprawy wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Na podstawie protokołu oględzin  w terenie wydana zostaje decyzja administracyjna, którą odbiera się osobiście  lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w  miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
                                                  
Potrzebne dokumenty:   
 • wniosek o wydanie zezwolenia, zawierający informacje oraz potrzebne dokumenty , zgodne z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody - do pobrania.
Opłaty:            nie podlega opłacie skarbowej
                                   
Czas załatwienia sprawy:          
Najczęściej około 1 miesiąca, ale może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Dodatkowe informacje:    
Z wnioskiem występuje posiadacz nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości lub właściciela urządzeń, o ktorych mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Wniosek powinien zawierać informacje zgodne z art. 83 ust. 4 ustawy  o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U.  z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami), a mianowicie:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń,
 2. tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urzadzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksy cywilnego - jeżeli drzewa lub  krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń,
 3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzewy,
 6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych na tej nieruchomości.
Tryb odwoławczy:           
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:           
Art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.  z 2013 r., poz. 627 z późn. zmianami)

  
baner300x250