A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

13. Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52, 
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki od 8.00 do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7.00 do godz. 15.00.
Sposób załatwienia sprawy:          
Informację podawaną przy rejestracji można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Potrzebne dokumenty:   
 • informacja podawana przy rejestracji posiadaczy odpadów zwolnionych  z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy:          
Najczęściej około 1 miesiąca, ale może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Dodatkowe informacje:    
Informacja musi zawierać dane zgodne z § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie  zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadó zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz  sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734), a mianowicie:
 1. imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów, telefon, e-mail,
 2. adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,
 3. numer REGON,
 4. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia z podaniem ich kodu,
 5. oznaczenie miejsca lub obszaru prowadzenia działalności,
 6. wskazanie miejsca (tytuł prawny do miejsca) i sposobu magazynowania odpadów,
 7. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
 8. stosowaną metodę odzysku lub unieszkodliwienia odpadów poprzez wpisanie odpowiednich symboli R lub D.
Podstawa prawna:         
 • Art. 33 ust. 4, 4a, 5 i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.), w związku z art. 235 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) ,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia  2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r., poz. 1923),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r.  w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734).
baner300x250