A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

1. Nadanie na własność działki gruntu lub gruntu pod budynkiem, a także gruntu pod lokalami i pomieszczeniami gospodarczymi osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za ren

Miejsce załatwienia sprawy:           
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51, wew. 141, 140, fax. 61 286 67 31
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
Referat Gospodarki Nieruchomościami
, parter, pokój 116
tel. 61 286 62 36
e-mail: Wydziału: nieruchomosci@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.:
 • w poniedziałki od 8.00 do 16.00
 • od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
lub w Punkcie Obsługi Klienta, a także za pośrednictwem poczty.      
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki od 8.00 do 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od  7.00 do godz. 15.00.
                                  
Sposób załatwienia sprawy:             
Podanie, sporządzone samodzielnie albo przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej lub miejscu załatwienia sprawy wraz z wymaganymi dokumentami, można złożyć osobiście - w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.
Nadanie gruntu zakończone zostaje wydaniem decyzji.
Potrzebne dokumenty:                     
 • wniosek o nadanie działki na własność - pobierz,
 • decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa (oryginał),
 • odpis księgi wieczystej (oryginał),
 • odpis aktu zgonu osoby uprawnionej, jeżeli z wnioskiem występuje zstępny tej osoby,
 • umowa dzierżawy lub zaświadczenie Urzędu Gminy potwierdzające faktyczne władanie nieruchomością.
Opłaty:  
Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10,00 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się z chwila złożenia wniosku:
 • w formie gotówkowej - w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze,
 • lub przelewem na konto Gminy Środa Wielkopolska, Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001. 
Czas załatwienia sprawy:                 
Tryb ustawowy przewiduje 1 miesiąc jednakże w większości przypadków decyzja wydana jest w ciągu 1 tygodnia od otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.
Tryb odwoławczy:                             
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego.
Podstawa prawna:                            
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1403)
 • art. 4, tab. część I rubr. 2 pkt 53 - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.)
baner300x250