A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe

63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5,

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

tel. 61 285-80-51, wew. 141, 140, fax. 61 286 67 31

Referat Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój 116

tel. 61 288 62 36

e-mail Wydziału: nieruchomosci@powiatsredzki.pl

 

w godzinach urzędowania Starostwa tj.:

 • w poniedziałki od 8.00 do 16.00 
 •  od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

lub w Punkcie Obsługi Klienta, a także za pośrednictwem poczty.

 

Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godziny 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.


Wymagane dokumenty:   

 • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - do pobrania,
 • odpis księgi wieczystej,
 • w przypadku odrębnej własności lokalu także odpis księgi wieczystej, w której wpisany jest lokal,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,

Sposób załatwienia sprawy:          

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim sporządzeniu operatu szacunkowego.

 

Opłaty:                                               Opłaty:

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628  ze zm.) - część I pkt 53 załącznika do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia".

 

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia wniosku:

 • w formie gotówkowej w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze,
 • lub przelewem na konto Gminy Środa Wielkopolska, Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001

Termin załatwienia sprawy:          

Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Tryb odwołania:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Średzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  

Podstawa prawna:         

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (jedn. tekst Dz. U. z 2012 roku poz. 83),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013  roku, poz. 267),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 ze zm.).

Dodatkowe informacje:    

Termin składania wniosków w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest bezterminowy.

 

baner300x250