A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Miejsce załatwienia sprawy:           
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5
tel. 61 286 62 36

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
parter, pokój nr 116
e-mail Referatu: nieruchomosci@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania Starostwa tj.:
 • w poniedziałki od 8.00 do 16.00
 • od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
lub w Punkcie Obsługi Klienta, a także za pośrednictwem poczty. Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki od 8.00 do 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od  7.00 do godz. 15.00.

Sposób załatwienia sprawy:
Potwierdzenie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje w formie zaświadczenia wydawanego z urzędu lub na wniosek. Podanie, sporządzone samodzielnie albo przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej lub miejscu załatwienia sprawy wraz z wymaganymi dokumentami, można złożyć osobiście - w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.  

Potrzebne dokumenty:                     
 • wniosek o wydanie zaświadczenia - do pobrania (plik pdf),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty:
Zaświadczenie wydawane z urzędu jest bezpłatne.

W przypadku składania wniosku o wydanie zaświadczenia, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł.  
Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia wniosku:
 • w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (karta płatnicza, blik) - w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze,
 • lub przelewem na konto Gminy Środa Wielkopolska, Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001. 

Czas załatwienia sprawy:                 
Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jest wydawane:
 • z urzędu - w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia,
 • na wniosek - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,
 • na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.  

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 z późn. z m.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000)

Klauzula informacyjna - do pobrania (plik pdf)
          
baner300x250