A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Realizowane projekty

news-foto-small
na projekt pod roboczym tytułem "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej"
news-foto-small
- przebudowa oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej” realizowany w ramach Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
news-foto-small
1. RPWP.08.03.01-30-0062/20-00 „Zakup laptopów niezbędnych do kształcenia zdalnego dla Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej” 2. RPWP.08.03.01-30-0061/20-00 „Doposażenie w pomoce do kształcenia zdalnego Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Środzie Wielkopolskiej” 3. RPWP.08.03.01-30-0063/20-00 „Stop wykluczeniu z dostępu do kształcenia zdalnego – dla Technikum nr 3 w Środzie Wielkopolskiej”
news-foto-small
realizowany w ramach Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
news-foto-small
w ramach konkursu grantowego pn.: Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
news-foto-small
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19”. Beneficjent projektu Powiat Średzki
news-foto-small
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19”. Beneficjent projektu Powiat Średzki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
news-foto-small
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.2 „Infrastruktura społeczna”. Beneficjent projektu Powiat Średzki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
news-foto-small
pt. "Poprawa jakości usług zdrowotnych z zakresu neonatologii i ginekologii świadczonych w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o.".
news-foto-small
- pt. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".
news-foto-small
otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Priorytet III, Działanie 3.5. Realizatorem projektu jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej.
news-foto-small
otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.
news-foto-small
otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO, Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4. Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.
baner300x250