A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Certyfikat akcji "Przejrzysta Polska"

 


 Powiat Średzki, w listopadzie 2004 roku, przystąpił do Akcji „Przejrzysta Polska"., której  celem było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach przyczyniające się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej.
 
Projekt zainicjowany został przez Gazetę Wyborczą, przy wsparciu Fundacji Agory,  Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację im. Stefana Batorego, we współpracy z Bankiem Światowym i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Akcja polegała na opracowaniu, wdrożeniu oraz przestrzeganiu procedur postępowania związanych z sześcioma zasadami dobrego rządzenia: przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.

W ramach poszczególnych zasad zrealizowane zostały konkretne zadania usprawniające pracę jednostek samorządu terytorialnego 

 • Przejrzystość - celem zasady jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez Powiat.
 • Przeciwdziałanie korupcji - celem zasady jest opracowanie i stosowanie kodeksu etycznego będącego zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy urzędu, a także nieustająca edukacja pracowników w zakresie stosowania kodeksu.
 • Partycypacja społeczna - celem zasady jest opracowanie programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, zadanie to jest realizowane z udziałem organizacji pozarządowych.
 • Przewidywalność - celem zasady jest skutecznie informowanie społeczeństwa o głównych założeniach rozwojowych Powiatu.
 • Fachowość - celem zasady jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości oraz zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych
 • Rozliczalność - celem zasady jest umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji o projekcie oraz realizacji budżetu na rok

Powiat Średzki wziął  udział we wszystkich edycjach akcji  i zrealizował następujące zadania:

1. W ramach zasady przejrzystości:

 • Opracowanie opisu usług świadczonych w urzędzie - Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2005 Starosty Średzkiego z 31.08.2005 r. , karty usług udostępnione są na stronie internetowej powiatu
 • Utworzenie punktu informacyjnego
 • Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie - Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2005 Starosty Średzkiego z 30.06.2005 r
 • Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego - Zarządzenie Wewnętrzne Nr 15/2005 Starosty Średzkiego z 21.07.2005 r
 • Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług - Zarządzenie Wewnętrzne nr 15/2006 Starosty Średzkiego z 29.06.2006 r.

2. Zasada braku tolerancji dla korupcji

 • Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu - Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2004 Starosty Średzkiego z 29.11.2004 r.
 • Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym - Zarządzenie Wewnętrzne nr 23/2005 Starosty Średzkiego z 30.11.2005 r.
 • Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w urzędzie
 • Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego - Deklaracja Rady Powiatu Średzkiego z 08.12.2005 r. http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/rada-powiatu/kodeks-etyki-radnego.html
 • Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną - Zarządzenie Wewnętrzne nr 14/2006 Starosty Średzkiego z 29.06.2006 r.

3. Zasada partycypacji społecznej

 • Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi -Uchwały Nr XXIX/203/2005 i XXIX/204/2005 Rady Powiatu Średzkiego z 08.12.2005r.
 • Stworzenie „mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie powiatu - wykazu organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności - mapa aktywności
 • Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych - Uchwała Nr XXXIV/237/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r.

4. Zasada przewidywalności

5. Zasada fachowości

 • Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie - Zarządzenie Wewnętrzne nr 17/2005 Starosty Średzkiego z 05.09.2005 r.
 • Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników - Zarządzenie Wewnętrzne nr 26/2005 Starosty Średzkiego z 20.12.2005 r.

6. Zasada rozliczalności

 • Urząd przygotowuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" - Zarządzenie Wewnętrzne nr 22/2005 Starosty Średzkiego z 04.11.2005 r.
 • Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego - Uchwała Nr XXIX/20/2005 Rady Powiatu Średzkiego z 08.12.2005r.

W związku z udziałem Powiatu Średzkiego w akcji "Przejrzysta Polska" w latach 2004- 2006 roku, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w marcu 2007 r. zaprosiła Powiat Średzki do udziału w "Forum Przejrzysta Polska".  W dniu 30 kwietnia 2007 r. Starosta Średzki podpisał umowę uczestnictwa w programie "Forum - Przejrzysta Polska", a 6 czerwca 2007 r.  powołał zespół, którego zadaniem było przeprowadzenie audytu wewnętrznego zadań zrealizowanych w ramach akcji w latach 2005 i 2006. Wyniki z przeprowadzonego audytu zostały przesłane ekspertowi Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a 6 listopada 2007 r. w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia pierwszych odnawialnych certyfikatów dla jednostek uczestniczących w programie forum "Przejrzysta Polska 2007".  Certyfikat otrzymało również Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. za przeprowadzenie audytu następujących zadań:

 • weryfikacja funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej,
 • opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (w ramach zasady przejrzystości)
 • opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (w ramach zasady partycypacji społecznej).

Aktualnie w ramach Akcji Społecznej dla Samorządów „Przejrzysta Polska" nie realizuje się szczególnych programów czy działań, lecz samorządy, uczestnicy Akcji pracują w oparciu o wdrożone procedury, które nierozerwalnie wkomponowane zostały w cykl życia instytucji.

baner300x250